Hjertespesialist priser

Konsultasjon hjertespesialist

1.500,-

 

Kardiologisk utredning - PRIVAT pakke

 

5.000,-

24 timers blodtrykksmåling 1.500,-
24 timers EKG overvåkning 1.500,-
Belastningstest EKG 1.500,-
Ecco Cor

3.000,-

 Alle inngrep bli vurdert individuelt, prisen er derfor å forstå som veiledende.