Håndkirurgi

Vi utfører håndkirurgiske inngrep i lokalbedøvelse eller narkose.

Be om konsultasjon angående Håndkirurgi

Håndkirurgi

Dette innbefatter carpal tunnell syndrom (CTS), triggerfinger, ganglion og Dupuytrens kontraktur. Inngrepene utføres i lokalbedøvelse, evt i narkose ved behov.

Du får sykemelding som vanlig for den tiden du ikke kan være i jobb etter inngrepet. Dette varierer noe avhengig av yrke og diagnose, men vil som oftest dreie seg om en periode på 1-4 uker.