Åreknute behandling priser

 

Konsultasjon hos karkirurg spesialist 1.500,-
Endovenøs laserbehandling ett ben Fra 22.000,-
Tillegg for lokale ekstirpasjoner pr 5 ekstirpasjoner Fra 2.000,-
Endovenøs laserbehandling begge ben Fra 32.000,-

 

Åpen operasjon - stripping Fra 27.000,-
   
   
   
 Alle inngrep bli vurdert individuelt, prisen er derfor å forstå som veiledende.