Vurdering og operasjon for åreknuter

Åreknuter

Åreknuter er en utvidelse av de overfladiske blodårene som har til oppgave å føre blodet fra bena tilbake til hjertet. Disse årene har defekte klaffer som gir et baktrykk i samleårene. Dette kalles varicer på fagspråket. Dette kan gi kosmetiske og medisinske plager.

Vi kan tilby en rask vurdering av en erfaren karkirurg med lang fartstid innen en rekke ulike behandlingsmetoder. De fleste moderne behandlinger blir gjort i lokal bedøvelse og kombineres ofte for å oppnå varige resultater.

Vår karkirurg gjør en grundig for,- og etterundersøkelse ved bruk av ultralyd.
Selve behandlingen blir gjort med moderne endovenøs laser i lokal bedøvelse med små stikk i huden. I noen tilfeller kombineres dette med heklenålsteknikk for å gi best mulig kosmetisk resultat. 

Det er ofte ikke nok å ha plagsomme åreknuter for å få dekket behandlingen fra det offentlige. Pasienter med åreknuter på begge ben vil det kunne gis rabatt på ben nr 2.

Behandling av 1 ben med endovenøs laser koster fra kr 12000,-

Noen fakta om åreknuter:

·         Åreknuter forårsakes oftest av en klaffefeil i lysken

·         Åreknuter er like hyppig hos kvinner og menn

·         2/3 av pasienter med åreknuter er arvelig disponert

·         1/3 av befolkningen over 30 år har åreknuter

·         1/3 av disse har åreknuter i begge bena

·         Åreknuter kan trigges av graviditet/hormoner

·         Åreknuter oppstår hyppigere i høy alder og ved overvekt

·         Kløe, hevelse eller eksem kan forårsakes av innvendige åreknuter

·         Åreknuter kan forårsake leggsår

·         Hos en liten gruppe kan åreknuter forårsakes av en blodpropp eller medfødt misdannelse. Derfor er ultralyd er et viktig ledd i utredningen.

 

                                     Be om konsultasjon for åreknuter

                                     Bestille time på telefon: 55 92 22 22

 

 

 

 

Hva er åreknuter?

Åreknuter (varicer på fagspråket) er en utvidelse av blodårene (vener) som fører blodet fra benet tilbake til hjertet. Åreknuter oppstår fordi klaffene i disse blodårene ikke fungerer, slik at blodet renner ”baklengs”. Blodtrykket i blodårene øker og det kommer utposninger eller ”knuter”. Disse synes ofte på innsiden av lår-, legg og kan enkelt behandles.  
Åreknuter er hyppige (30% av befolkningen) og er ofte kosmetisk skjemmende. Hos noen kan det gi medisinske problemer, men det avhenger av hvor lenge man har gått med det og åreknutenes utbredelse. Åreknuter kan være arvelig hos rundt 50% av pasientene. Ikke alle plages og det er for det meste ufarlig. Noen kan dog utvikle alvorlige hudforandringer som kan føre til leggsår.

Hvor alvorlige er mine åreknuter?

Åreknuter inndeles i 6 ulike kategorier avhengig av hvordan de ser ut og hva slags plager de forårsaker:

De to øveste, C1+C2, anses som kosmetiske plager og man får ikke tilbud om behandling fra det offentlige, selv om åreknutene gir plagsomme symptomer.

  • C1: Blålig misfargede årer på mindre enn 1 mm i diameter
  • C2: Synlige åreknuter på mer enn 3-4mm bredde med symptomer som tyngdefornemmelse, trykksymptomer, smerter, kløe, ømhet, nattekramper.

De resterende 4 gruppene nedenfor ansees som medisinske og behandlingen vil bli dekket av det offentlige. Disse gruppene utgjør mindre enn 20% av pasienter med åreknuter:

  • C3: Åreknuter med varig hevelse av benet (også om natten)
  • C4: Brune pigmentforandringer, utslett og / eller kraftig fortykket hud over anklene
  • C5: Sår over anklene som har grodd
  • C6: Sår over anklene

De første to kategoriene gir kosmetiske og milde plager (ufarlig) og forekommer hos 80-85%. De siste 4 er medisinske komplikasjoner av langt-kommen sykdom.

Det er ofte ikke nok å ha plagsomme åreknuter for å få behandling fra det offentlige – kun permanent hevelse, fortykket hud med pigmentforandringer og sår blir behandlet.

For informasjon om helsedirektoratets prioriteringsveiledning klikk på lenken under:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/karkirurgi/seksjon?Tittel=venos-insuffisiens-9507

Det er ofte lang ventetid for vurdering og deretter behandling av åreknute pasienter uten alvorlige hudforandringer. De nye reglene fra Helsedirektoratet gjør at de aller fleste ikke får innvilget operasjon i offentlig regi.

 

 

Hvilke symptomer kan jeg få av åreknuter?

Mange har ikke plagsomme symptomer, men skjemmes av det kosmetiske.  Andre kan få ømhet, smerter, kløe, tyngdefornemmelse, hud irritasjon, muskelkramper og i alvorligere tilfeller sår på bena.

Det er også mulig å ha ovennevnte symptomer uten synlige åreknuter. Det kan være innvendige åreknuter som gir plagene og kan kun påvises ved ultralyd undersøkelse.

Det offentlige tilbudet omfatter kun pasienter med varig hevelse i benet, fortykket eller pigmentert hudforandringer eller sår.

Hva forårsaker åreknuter?

Åreknuter er ofte arvelig og oppstår gjerne i 30 årene. Det er en vanlig tilstand og 30% av pasienter over 30 år har åreknuter. I denne gruppen finner man ofte ikke andre årsaker og dette kalles da primære åreknuter. Kvinner, gravide og overvektige er noe mer utsatt.

Åreknuter forårsaket av en tidligere blodpropp i de dype venene eller skader av benet kalles for sekundære åreknuter. Disse tilstandene vil ofte ikke erkjennes uten ultralydundersøkelse og vil ofte kreve en grundigere utredning før behandling kan tilbys.

Noen medfødte tilstander kan også gi åreknuter. Dette er sjeldent og vil kreve en svært grundig utredning som omfatter flere spesialister. Igjen er en ultralyd undersøkelse et viktig første steg.Åreknuter

Behandling av åreknuter

Injeksjonsbehandling eller hudlaser

Ultralyd undersøkelse er viktig også hos pasienter med mindre sprengte blodkar ettersom dette kan skyldes en underliggende klaffe- feil som gjør at det vil komme fort tilbake selv ved behandling av synlige forandringer.

Mindre åreknuter, sprengte blodkar som er mindre enn 2mm vil kunne behandles med små innsprøytninger veiledet av ultralyd. Det brukes et virkestoff som kan sprøytes inn alene eller blandes med luft for å lage skum. Dette vil skape en inflammasjon av åren som gjør at den senere vil forsvinne. Dette vil kreve at man går med kompresjonsstrømper noen uker etterpå. Sykemelding er ikke nødvendig.

Hudlaser kan også brukes for å fjerne mindre åreknuter, men kan kreve flere behandlinger for å oppnå et godt resultat. Etter laserbehandling bør man være restriktiv med eksponering til sol.

Laser behandling – Endovenøs laser ablasjon av underliggende venestamme

Endovenøs betyr ‘inne i åren’ og ablasjon betyr at den «sveises» igjen.

Vi kan behandle åreknuter med laser fra innsiden. Dette inngrepet gjøres med ultralyd og gir mye av de samme resultatene som kirurgi uten at det lages større snitt i lysken eller behov for narkose. Inngrepet tar ca. 30-60 minutter. Det lages et lite stikk med nål med lokal bedøvelse under kneet og man fører inn en hylse og et tynt laserkateter i åren som skal fjernes. Deretter setter man lokalbedøvelse rundt åreknuten på låret og kontrollerer at laserkateteret ligger i ønsket posisjon ved hjelp av ultralyd. Deretter trekkes laseren langsomt tilbake langs åreknuten mens den avgir varme som fører til at åreknuten sveises igjen. Dette vil etterlate et 1-2mm stikk som ikke trenger å sys igjen.

Andre endovenøse behandlinger

Prinsippet for endovenøse behandlinger er at det skapes varme i blodåren som har defekte klaffer som da sveises igjen fra innsiden. Dette gjøres med en laser stråle (1470 radial laser fiber) eller med Radiofrekvens kateter eller damp.

Virkningen er den samme med alle 3 metodene. Laser og Radiofrekvens er kjente metoder med lang fartstid og godt dokumentert virkning. Damp er en metode som ikke lenger brukes da selskapet som laget teknologien har gått konkurs.

Endovenøs lim er en lovende metode, men hvor dokumenterte langtids-resultater mangler. Vi tilbyr derfor ikke denne behandlingsmetoden foreløpig.

Micro-flebectomi teknikk

Dette er en mini-invasiv metode for å fjerne synlige åreknuter i lokal bedøvelse. Det brukes ofte i kombinasjon med endovenøs laser / radiofrekvens behandling for å oppnå det beste kosmetiske resultatet. Før operasjon vil kirurgen tegne på de synlige åreknutene som skal fjernes. Det settes lokal bedøvelse og det lages små 1-2mm stikk med nål over åreknuten som skal fjernes. Det brukes deretter heklenål for å fjerne dem. Det er ikke behov for sting og arrene blir som oftest knapt synlige.

Denne kombinasjonsbehandlingen medfører ofte ikke sykemelding med mindre man har tungt fysisk arbeid.

Åpen operasjon med «stripping»

Denne behandlingen er mer gammeldags og brukes kun i spesielle tilfeller når den innvendige åreknuten på låret er for vid (over 2.5cm) eller for slynget for å behandles endovenøst med laser. Inngrepet tar 45-60 minutter og brukes hos en svært liten gruppe pasienter. Pasientene får narkose. Det medfører et lite snitt i lysken (2-3cm) og rett under kneet. Årsaken til at tidligere opererte åreknuter kommer fort igjen er ofte at denne venestammen ikke er fjernet eller at det har dannet seg nye åreknuter i det samme området. Dette fører ofte til en sykemelding på 2-3 uker etterpå.